Hoofdafbeelding bij Wat is de etymologie van desalniettemin?

Wat is de etymologie van desalniettemin?

door

in

Desalniettemin is een van de meest bijzondere woorden van onze taal. Maar waar komt het toch vandaan? Ga er goed voor zitten en ontdek de etymologie van desalniettemin.

Desalniettemin is de overtreffende trap van niettemin, wat oorspronkelijk een vertaling is van het Latijnse nihilo minus (‘voor niets minder’ of ’toch’).

Het is een samenstelling van ‘des’ (van dit), al’ (alles) en ‘niettemin’ (in weerwil van). Desalniettemin staat letterlijk voor: in weerwil van dit alles. In 1625 schreven we de woorden ook nog uit elkaar, als des al niet te min.

Je gebruikt desalniettemin om grote tegenstellingen te schetsen: “Het regent pijpenstelen buiten, desalniettemin maakt hij zijn auto schoon.”

Leuk feitje: Desalniettemin is een voegwoordelijk bijwoord. Dit is een bijwoord dat een verband tussen twee zinnen aanduidt, met vaak een versterkende betekenis. ‘Dus’ en ‘zodat’ vallen hier ook onder.

Desalniettemin is typisch Nederlands. Wij houden ervan om woord na woord heerlijk aan elkaar te weven.

Dit rijgen wordt met een mooie benaming ook wel een samenstelling genoemd: een combinatie van afzonderlijke woorden die tezamen een eenheid vormen.

Meer leesvoer: charmant: betekenis en etymologie
Wist je dat… de eikenboom veel te maken heeft met de naam eekhoorn?